ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο http://www.total.gr/. Με τη σύνδεση ή την περιήγηση στον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, την πολιτική διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και cookies (στο εξής η «πολιτική»), καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σημειώνεται ότι για τους άλλους ιστότοπους του Ομίλου Total ισχύουν διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και διαφορετικές πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και σας συνιστούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά.

Η πολιτική αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας και περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

Η ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» με την αρμοδιότητα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του ιστότοπου. Οι εν λόγω δραστηριότητες επεξεργασίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1. Σκοπός επεξεργασίας, νομική βάση, περίοδος αποθήκευσης και τύποι συλλεχθέντων δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, ενδέχεται να χρειαστεί να μας παράσχετε σειρά από στοιχεία προσωπικών δεδομένων, όπως το ονοματεπώνυμό σας, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για τον εξής σκοπό:

 • Παροχή υπηρεσιών, διαχειριζόμενοι τα ερωτήματα που θέτετε με τη χρήση της στοιχείων επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, μπορεί να συλλέξουμε κάποια στοιχεία από τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς εξωτερικής επικοινωνίας προκειμένου να απαντήσουμε στα αιτήματά σας για παροχή πληροφοριών και να μάθουμε πώς να ικανοποιήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας.
 • Δημιουργία στατιστικών στοιχείων από τις επισκέψεις στο www.total.gr, τα οποία είναι απαραίτητα για να αναλύσουμε και να μετρήσουμε τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα του περιεχομένου και την εμπειρία του χρήστη.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν υπόκεινται, συνεπώς, σε επεξεργασία κατά τρόπο που δεν συνάδει με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω ή κατωτέρω στις φόρμες συλλογής δεδομένων. Τα δεδομένα σας δεν διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο από 13 μήνες.

2. Αποδέκτες δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε ένα ή περισσότερα τμήματα του υπευθύνου επεξεργασίας ή στις εταιρείες του Ομίλου Total και σε έναν ή περισσότερους εταίρους, ανεξάρτητους διανομείς ή υπεργολάβους για τους σκοπούς ανάλυσης.

3. Διαβιβάσεις Δεδομένων

Οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διενεργείται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς και κατά τρόπο που προστατεύει δεόντως τα συμφέροντά σας. 

Για τους σκοπούς των υπηρεσιών που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο, τα δεδομένα σας ενδεχομένως να διαβιβαστούν στους ακόλουθους αποδέκτες RS Consulting, Total Group Companies, Capgemini Technologies Services, που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το λόγο αυτόν, ο Όμιλος Total έχει θεσπίσει «Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες» (ΔΕΚ) που διέπουν τις ενδοομιλικές διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Για διαβιβάσεις δεδομένων που δεν καλύπτονται από τους ΔΕΚ σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, παρέχονται άλλες εγγυήσεις: όπως τυποποιημένες  ρήτρες κλπ.

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο επικοινωνώντας γραπτώς στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω: [email protected].  

4. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διαφυλάσσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης τροποποίησης, καταστροφής ή γνωστοποίησής τους σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

5. Διαχείριση των cookies

5.1  Αρχή

Τα cookies είναι αρχεία που επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση του υπολογιστή σας στον ιστότοπο (π.χ. αριθμός επισκέψεων, αριθμός προβαλλόμενων σελίδων, σελίδες που έχετε επισκεφθεί, ημερομηνία και ώρα περιήγησης, σύνδεσμοι που επισκεφθήκατε), προκειμένου βελτιώσει την εμπειρία των επισκέψεών σας στον ιστότοπο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, να προβάλετε αντίρρηση στην αποθήκευση νέων cookies και να λαμβάνετε ειδοποίηση πριν από την αποθήκευση νέων cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες («Τύποι cookies, cookies και στατιστικά στοιχεία, και ρυθμίσεις»).

Σημειώστε ότι αν διαγράψετε ένα cookie ή προβάλετε αντίρρηση στην αποθήκευση cookies στη συσκευή σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

5.2  Τύπος των cookies, cookies και στατιστικά στοιχεία, και ρυθμίσεις

Τα cookies που μπορεί να αποθηκευτούν στον διακομιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο είναι cookies τα οποία έχουν ως αποκλειστικό στόχο να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή cookies που είναι άκρως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε (cookies που αφορούν τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε, cookies για τη σύνδεση κ.λπ.) ή cookies στατιστικής ανάλυσης ή άλλου είδους cookies που σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.

Όταν τα cookies απαιτούν τη συγκατάθεσή σας πριν αποθηκευτούν, τη ζητούμε μέσω του συνδέσμου «μάθετε περισσότερα» που εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου που επισκέπτεστε..

5.2.1.  Ποια cookies αποθηκεύονται;

 • Cookies που εκδίδονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας

Cookie

Περιγραφή

Πώς προβάλετε αντίρρηση;

Περίοδος

Site (has_js)

Περιέχει πληροφορίες για την περίοδο λειτουργίας του browser και επιτρέπει στους επισκέπτες να συνδεθούν με τον ιστότοπο. 

Δείτε το άρθρο 5.2.2

Αφαιρείται όταν κλείνει ο browser.

Site (cookie_agreed)

Θυμάται την επιλογή του επισκέπτη όσον αφορά τα cookies.

Δείτε το άρθρο 5.2.2

 13 μήνες

 • Cookies Στατιστικών

Εκδότης των cookies

Περιγραφή

Πώς προβάλετε αντίρρηση;

Περίοδος

AT INTERNET

Επιτρέπει να βλέπουμε πόσοι επισκέπτες και πόσο συχνά επισκέπτονται έναν ιστότοπο.

http://www.xiti.com/en/optout.aspx ή δείτε το άρθρο 5.2.2

13 μήνες

Τα cookies στατιστικών χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων και των προβολών της εκάστοτε σελίδας, τη δραστηριότητα των χρηστών στον ιστότοπο και τη συχνότητα επιστροφής σε αυτόν. Το εργαλείο στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε, AT INTERNET, δημιουργεί cookies με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο αποθηκεύεται για διάστημα έως 13 μήνες. Η διεύθυνση IP σας συλλέγεται επίσης προκειμένου να προσδιορίζεται η τοποθεσία από την οποία έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP σας ανωνυμοποιείται αμέσως μετά τη χρήση προκειμένου να μην μπορείτε να ταυτοποιηθείτε ως φυσικό πρόσωπο. Τα στατιστικά δεδομένα για τις επισκέψεις του ιστότοπου συλλέγονται από τον πάροχο AT INTERNET και, στη συνέχεια, διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας σε συγκεντρωτική και ανωνυμοποιημένη μορφή σε μια διεπαφή web στην οποία μόνο αυτός έχει πρόσβαση. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies οποιαδήποτε στιγμή με την κατάργηση της επιλογής όπως περιγράφεται ανωτέρω κάνοντας κλικ στους συνδέσμους.

5.2.2.  Πώς διαγράφετε τα cookies, λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με την αποθήκευσή τους ή αλλάζετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας;

 • Πώς διαγράφετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας;
  • Στον σταθμό εργασίας σας:
  • Στον οδηγό C:\, επιλέξτε τον φάκελο των Windows.
  • Ανοίξτε τον φάκελο «Προσωρινά Αρχεία Ιnternet».
  • Επιλέξτε όλα τα αρχεία (CTL+A).
  • Επιλέξτε «Διαγραφή».
 • Πώς αλλάζετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας να απορρίπτει ή να ενημερώνεται για την αποθήκευση των cookies;
 • Στο πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 5 (Microsoft): Επιλέξτε «Εργαλεία» και, στη συνέχεια, «Επιλογές Internet». Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ασφάλεια», στη συνέχεια «Προσαρμοσμένο επίπεδο» και κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα «cookies». Επόμενο στην επιλογή «Να επιτρέπονται cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας» επιλέξτε «Ερώτηση» για την ειδοποίηση ή «Απενεργοποίηση» για την απόρριψη όλων των cookies.
 • Στο πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 6, 7 ή 8 (Microsoft): Επιλέξτε «Εργαλεία», «Επιλογές Internet», «Προστασία προσωπικών δεδομένων» και κατόπιν το επίπεδο που θέλετε να εφαρμόσετε.
 • Στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox: Κάντε κλικ στις επιλογές «Εργαλεία» και, στη συνέχεια, «Επιλογές». Στην καρτέλα «Απόρρητο και ασφάλεια», απενεργοποιήστε την επιλογή «Αποδοχή cookies από ιστότοπους».

Στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome (Google): Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσαρμογή και έλεγχος Google Chrome» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Ρυθμίσεις». Στην ενότητα «Απόρρητο και ασφάλεια», κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις περιεχομένου» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Αποκλεισμός cookies τρίτων».

 1. Τα δικαιώματά σας / Επικοινωνία

Σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς να αμφισβητούνται οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενο χρόνο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε σε αυτήν και/ή να υποβάλλετε αίτημα στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας στο: [email protected], Τμήμα Marketing.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο: [email protected], εις προσοχήν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.